Davetli Konuşmacılar

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet EROĞLU, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Tayfun ERSÖZ, Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof. Dr. Nusret ERTAŞ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İsa GÖKÇE, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Talat YALÇIN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Semra İDE, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan ÇAĞLAYAN, Ankara Üniversitesi

Dr. Derya CEBECİ, PortMera Araştırma Ltd